Pricewaterhousecoopers AS

Hver dag går mer enn 223 000 mennesker i 157 land på jobb for å hjelpe våre klienter til å lykkes. I Norge er vi over 1 700 ansatte representert ved 27 kontorer.

Våre klienter varierer fra noen av verdens mest komplekse organisasjoner til små og mellomstore lokale virksomheter.

Vi tilbyr tjenester innen revisjon, rådgivning, regnskap, skatt og avgift til offentlige og privateide virksomheter. Vårt kompetansemiljø bidrar til god styring og kontroll hos våre klienter, og forsterker virksomhetens evne til verdiskaping og utvikling.

Biztech Management Consultant

PwC Consulting Stavanger styrker sin satsning innen Business Technology og søker senior konsulenter.

Arbeidsoppgaver

Typiske oppdrag:

 • Fasilitere og være driveren i IT-strategiarbeid sammen med kundens personell
 • Gjennomføre analyse av nå-situasjonen og prioritere initiativ basert på strategi og forretningsmål
 • Lede prosjekter
 • Bistå i IT-anskaffelser og endringsprosesser / IT-sourcing
 • ERP- og forretningssystemer - Prosessoptimalisering og digitalisering
 • Bistå- og lede salgsprosesser

Ønskede kvalifikasjoner

 • Utdanningsnivå: Ønskelig med Hovedfag / Mastergrad
 • 3 - 10 års konsulenterfaring innenfor IT-teknologi
 • Arbeidserfaring innenfor kunders anskaffelse og implementering av IT-løsninger og -tjenester
 • Prosjektledererfaring fra teknologiprosjekter
 • God allmenn forretningsforståelse og kjennskap til prosessflyt i ulike virksomheter
 • Erfaring fra endringsprosesser der teknologi har stått sentralt
 • Gode kommunikasjonsegenskaper i norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Evne til å samarbeide og finne frem til gode løsninger gjennom dialog med andre
 • Strukturert og kan jobbe selvstendig
 • Du har god forretningsforståelse og er analytisk anlagt
 • Evnen til å jobbe i og lede team
 • God til å se helheten og konkretisere problemstillinger
 • Salgs og markedsorientert
 • Liker ansvar og utfordringer
 • Du har høy grad av integritet

Synes du dette er interessant? For mer informasjon, ta kontakt med Cecilie Kleppe på tlf. 412 43 220 eller send CV til cecilie@mosaique.no

logo

Kontakt informasjon

Konsulent:Cecilie Kleppe
Telefon:41 24 32 20
E-post:cecilie.kleppe@mosaique.no
Referansenr.:500779

Søk på stillingen / Apply now
Er din CV så bra den kan bli? Se over våre tips på hvordan CV'en din kan bli bedre.

Stavanger

Reidar Berges gate 9
4013 Stavanger
Telefon: (+47) 976 93 096
E-post:info@mosaique.no 

Oslo

Dronning Eufemias gate 16
0191  Oslo
Telefon: (+47) 976 93 096
E-post:info@mosaique.no