Mosaiques råd for en god CV


1. Konsentrer deg om det viktigste

En CV skal være kort. Den bør ikke være på mer enn tre sider. Husk å ta med personalia! Av og til kan det være vanskelig å få et helt livs yrkeserfaring inn på noen få sider. Lag da heller en mer detaljert oversikt i et eget dokument. Dersom du har begrenset yrkeserfaring, beskriv utdannelsen og fagkretsen din først. Ta med eventuell arbeidspraksis under utdannelsen som en del av yrkeserfaringen. Dersom språkkunnskapene er viktige for stillingen du søker bør du ha med språkkunnskapene dine.

2. Fatt deg i korthet. Vær tydelig.

Bruk korte setninger. Konsentrer deg om relevante aspekter innenfor din utdanning og yrkeserfaring. Forklar alle avbrekk i studier og yrkesliv. Husk å ta med to-tre linjer om hver arbeidsgiver: Hva de leverer og til hvem. Det er ikke sikkert at den som leser CVen kjenner alle de bedriftene du har jobbet hos, og ser relevansen i forhold til den aktuelle stillingen.


3. Tilpass din CV til stillingen du søker på

Kontroller at din CV passer til den profilen som arbeidsgiveren er ute etter før du sender den. Fremhev dine sterke sider i forbindelse med særskilte krav som den potensielle arbeidsgiveren er ute etter. Ikke pynt CVen din kunstig opp. Dette kan fort bli pinlig under et eventuelt jobb-intervju.


4. Vær omhyggelig med utarbeidelsen av din CV

Beskriv ferdigheter, kvalifikasjoner og kompetanse på en klar og logisk måte, slik at dine sterke sider fremgår tydelig. Dersom du skal skrive ut CVen, bruk hvitt papir. Dersom du bruker Euro-standarden beholder du foreslått font/bokstavtype og layout

5. Bilde eller ikke bilde

Det er blitt mer og mer vanlig å ha et bilde på CVen. Strengt tatt er det ikke nødvendig, men har man et bilde på Facebook eller LinkedIn er det like greit å ha det med på CVen også. MEN for all del, ikke bruk ferie- fritidsbilder! Et smilende portrettfoto eller et godt passfoto av nyere dato er å foretrekke.

6. Sjekk lesbarhet og rettskriving

Gå gjennom CVen etter at du har fylt den ut. Vær pinlig oppmerksom på detaljer som staving og korrekt tegnsetting. Forsikre deg om at den er presentert tydelig og logisk. Få noen andre til å gå gjennom din CV, slik at du får bekreftet at innholdet er tydelig og lettfattelig.
 

 

Hva bør du få med i CV eller søknad

Ofte glemmer vi viktige ting fordi de er selvsagte for oss selv.


1. Ledererfaring

Har du eller har du hatt erfaring fra å lede andre eller lære opp andre må dette komme frem sammen med hvor mange det dreier seg om.


2. Personalansvar

Har du hatt personalansvar for en eller flere personer i noen av dine tidligere roller så ta med hvor mange personer det dreide seg om, og evt. hvor mange lokasjoner disse holdt til på. Husk at det er forskjell på personalledelse og fagledelse. Personalansvar betyr at det er du som har medarbeidersamtalene og at du diskuterer betingelser med den enkelte. Du har også som regel myndighet til å ansette og si opp medarbeidere.


3. Prosjektlederansvar

Har du hatt prosjektlederansvar må du få frem størrelse og kompleksitet i prosjektet. Enten i form av antall prosjektdeltagere, mannetimer, budsjett, antall lokasjoner eller avdelinger som var berørt etc.


4. Økonomisk ansvar

Med lederansvar følger også økonomisk ansvar eller budsjettansvar. Få frem størrelsen på budsjettet. Har du hatt ansvar for å skaffe pengene eller for å bruke dem, eller har du satt opp regnearket? Hadde du selv ansvaret for utarbeidelsen av budsjettet eller fikk du det servert.


5. Faglig ekspertise

Hvilke fagområder eller disipliner behersker du? Hvilke verktøy er du fortrolig med? Dette gjelder i forhold til ingeniøryrker, økonomi, ledelse og IT. Ta også med de PC-verktøy som du behersker utover den vanlige Office-pakken. Har du relevante sertifiseringer innenfor verktøy eller metoder, ta med disse. Har du deltatt i mange større prosjekt, lag en egen oversikt over dette med kort beskrivelse av prosjektet samt din rolle.


6. Markedserfaring

Viktig erfaring å få frem fra markedsrelaterte stillinger er selvfølgelig hvilke markeder man er kjent med, men også hvilke nivå i selskapene man jobber inn mot. Det er også viktig å få frem om du er operativ eller ikke, om det er bedriftsmarkedet eller forbrukermarkedet man har jobbet med, om du jobber med kapitalvarer eller volumsalg etc. Annen viktig informasjon å få frem er om du møter resultatkravene, og kan du dokumentere dette er det veldig bra. Størrelsen på budsjetter, antall kunder og gjerne eksempler på kunder er veldig klargjørende.


Stavanger

Reidar Berges gate 9
4013 Stavanger
Telefon: (+47) 976 93 096
E-post:info@mosaique.no 

Oslo

Dronning Eufemias gate 16
0191  Oslo
Telefon: (+47) 976 93 096
E-post:info@mosaique.no