Brødrene Dahl AS avd Stavanger

BD Oil & Gas er en leverandør av rør, rørprodukter og ventiler til norsk og internasjonal olje- og gassindustri.

Vi leverer produkter og tekniske løsninger til riktig kvalitet, og kan tilby markedets beste logistikk og distribusjonssystem fra over 50 lokasjoner over hele landet.

Technical & Operations Manager

BD Oil&Gas er en divisjon i Brødrene Dahl AS som spesialiserer seg på salg av rør, rørdeler, ventiler og aktuatorer til olje og gass sektoren. Technical & Operations Manager fremste oppgave er å ha det overordnede tekniske ansvaret for forretningsområdet, inkl. Produkt, Kvalitetssikring og Drift.

Technical & Operations Manager har personalansvar for ansatte innen Produkt, Kvalitetssikring og Drift. Tett samarbeid med resten av BD Oil&Gas teamet og regionalt salgsapparat i BD.

Arbeidsoppgaver

 • Produkt: Teknisk produktansvar, teknisk salgsstøtte (Rådgivning og support til interne og eksterne kunder, samt bistand ifm. forhandlinger, vedlikehold og utvikling av avtaler med kunder), teknisk opplæring (Opplæring- og kompetanseutvikling av salgspersonell), teknisk leverandørkontakt, koordinering med Produktsjefer BD Marked inkl. bistand leverandøravtaler/-valg, spesifikasjoner/standarder, sortiment, varekost, produktkatalog, vareregister, ukurans
 • Kvalitetssikring: kvalitetssystem/rutiner, kvalifisering av leverandører, HMS, avvikshåndtering, koordinering med BD kvalitetsystemansvarlig
 • Drift: Expediting, logistikk, kundesenter (ordrekontor, innesalg), dokumentasjon, IT, koordinering med BD innkjøp

Personlige egenskaper

 • Nøyaktig og strukturert
 • Må kunne jobbe og organisere egen tid og aktiviteter
 • Resultat- og målorientert
 • God forretningsforståelse
 • Ydmyk, positiv og fleksibel

Vi tilbyr

 • Gode betingelser inkl. gode pensjonsordninger
 • Bidra til å videreutvikle avdelingen
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling både i avdelingen og i bedriften

Synes du dette er interessant og ønsker mer informasjon? Mosaique Headhunting AS bistår BD Oil&Gas i rekrutteringsprosessen. Ta kontakt med Cecilie Berg på telefon 481 73 043, eller e-post cecilie.berg@mosaique.no, eller send inn din CV!

logo

Kontakt informasjon

Konsulent:Cecilie Berg
Telefon:48 17 30 43
E-post:cecilie.berg@mosaique.no
Referansenr.:500817

Søk på stillingen / Apply now
Er din CV så bra den kan bli? Se over våre tips på hvordan CV'en din kan bli bedre.

Stavanger

Reidar Berges gate 9
4013 Stavanger
Telefon: (+47) 976 93 096
E-post:info@mosaique.no 

Oslo

Dronning Eufemias gate 16
0191  Oslo
Telefon: (+47) 976 93 096
E-post:info@mosaique.no