Karriererådgivning, nedbemanning og outplacement

I tider med lavere aktivitet kan det ofte være aktuelt å nedbemanne eller omstrukturere. I slike situasjoner kan Mosaique bidra med egne opplegg for karriererådgivning og omplassering av medarbeidere, enten internt eller relatert til et eksternt løp. Våre verktøy bidrar til at medarbeidere både får økt forståelse for egne styrker og svakheter og hjelp til å se nye muligheter.


Stavanger

Reidar Berges gate 9
4013 Stavanger
Telefon: (+47) 976 93 096
E-post:info@mosaique.no 

Oslo

Dronning Eufemias gate 16
0191  Oslo
Telefon: (+47) 976 93 096
E-post:info@mosaique.no