Teamutvikling


Team som arbeider godt sammen innebærer en svært viktig ressurs for organisasjonen. Når det er sagt, er de svært sjeldne. Forskning viser at effektive team har et knippe kjennetegn.


De beste teamene er satt sammen av individer med ulike og utfyllende kompetanser, på en måte som resulterer i at individuelle styrker legges sammen og individuelle svakheter og begrensninger balanseres ut.

Uavhengig av hva som er teamets målsetning, vil det ha behov for å utføre de følgende 9 nøkkelfunksjonene på en god måte:

  • Serviceorientering

  • Analyse

  • Innovasjon

  • Planlegging og organisering

  • Ansvarlighet

  • Koordinering

  • Samarbeid

  • Kvalitetskontroll

  • Innflytelse

Mosaique har tester som kan hjelpe deg til å identifisere individuelle kompetanser i ditt team, altså styrker og svakheter i teamet. Dette forteller deg hvor godt sammensatt ditt team er og hva som bør være fokus for videre utvikling.


Stavanger

Reidar Berges gate 9
4013 Stavanger
Telefon: (+47) 976 93 096
E-post:info@mosaique.no 

Oslo

Dronning Eufemias gate 16
0191  Oslo
Telefon: (+47) 976 93 096
E-post:info@mosaique.no