Logos

Tieto

 Tieto er det største nordiske IT-tjenesteselskapet. De leverer komplette løsninger med programvare, drift- og konsulenttjenester. Med ca.14.000 fagfolk lokalisert i blant annet Norden, Tjekkia og India er de blant de ledende IT-tjenesteselskapene i Nord-Europa.

Tieto Norway AS har cirka 600 ansatte fordelt på 11 kontorer med hovedkontor på Skøyen i Oslo. Tieto Norway AS omsetter for ca. 1,5 mrd kroner. Selskapet har levert gode tall, og er det mest lønnsomme landet i Tieto. Dette betyr at Tieto Norway får større lokalt handlingsrom, og blir prioritert i forhold til å bygge opp kompetanse og skape vekst.

Man har fokus på både applikasjonstjenester og infrastrukturdrift. Dette kompletteres med tjenester rundt sikkerhet, data analytics og consulting. Tieto har en svært konkurransedyktig leveransemodell, med datansenter i Norge, infrastukturdrift i Tjekkia mens applikasjonstjenester leveres fra sentre i India. Salgsarbeidet utføres i tett samarbeid med Tietos kundeteam.

Tieto har ambisjoner om betydelig vekst i det norske markedet, og aktivt bidra til utviklingen av smarte byer. Lysekonsernet er en svært viktig kunde i regionen, og vi ønsker å styrke teamet med to viktige posisjoner: Sales Executive og Delivery Executive. Disse skal samarbeide tett med Lyse, og være deres betrodde rådgivere for nye løsninger innen teknologi, energi og telekom. Du vil aktivt delta i utviklingen av kundeforholdet og morgendagens løsninger.Mosaique