Her er en oversikt over våre ledige konsulenter.
Få tilsendt denne oversikten hver måned!

#consulting

 

Mosaique Consulting tilbyr utleie av spesialister innenfor

 

IT og digitalisering

Økonomi og ledelse

Ingeniørdisipliner og geo-fag

 

Under kan du se et lite utvalg av konsulenter vi har vært i dialog med den siste måneden som nå er ledig for oppdrag.
Dersom dere har behov for konsulenter med annen kompetanse enn nevnt under er det bare å ta kontakt.
Vi har erfaring fra de fleste fagdisipliner.

Ta kontakt for innsyn i CV

IT/digitalisering

Team 1- Digitalisering

Team med senior utviklere med bakgrunn fra European Space Agency. Spesialisert innen effektivisering av prosesser blant annet ved bruk av automatisk kodegenerering. Erfaring fra store, komplekse prosjekter som kan vise til betydelig kostnadsbesparelse.

Ledig ved avtale.

 

 

 

 

Kandidat 3- IT Developer

Kandidat med lang erfaring innen Klient/ Server Application programmering. Bakgrunn fra Azure LogicsApps, Azure FunctionApp og API Management. Jobbet som utvikler i BizTalk Server 2016/2013 R2/2009/ 2206 R2 løsninger. Erfaring fra T-SQL, PL/SQL og SSIS, samt Oracle og C#.  SOAP UI og Fiddler benyttet som testing verktøy. Ledig asap

 

 

 

 

 

Kandidat 5-  Software Utvikler

Kandidat med over 20 års erfaring som utvikler, og har jobbet med data management for flere O&G selskap. Spesialist innen Petrel, BlueBack verktøy og Ocean Software Development API. Erfaren bruker av E&P applikasjoner som Petrel, Techlog, DecisionSpace og OpenWorks. Samt en stor interesse for Ocean for Petrel- programvare utvikling.

 

 

 

 

 

 

Kandidat 7- Security Analytiker

Senior Cyber sikkerhet, nettverk og automasjon spesialist. Jobbet med nettverk design, testing, implementering, service avtaler og datasenter infrastruktur. Software datasenter som VMware NSX og Cisco ACI, Cloud Computing (SoftLayer). Erfaring med C/C++ , Python, Matlab og Assembly.  Flere roller som sikkerhets analytiker/ sikkerhets automasjons tekniker. Også jobbet med Cisco nettverks løsninger.

Kandidat 2- Oracle/ Cloud/ Java Architect

Senior Software arkitekt med over 15 års erfaring innen Oracle Technology Stack og Open Source Framework. Bred erfaring fra programmeringsspråk som Java, PL / SQL, Spring Boot, XML Beans og også utviklingsverktøy som Oracle, Eclipse, ItelliJ IDEA. Ledig asap.

 

 

 

 

Kandidat 4-Software Utvikler

Har bakgrunn som UX og Front end utvikler innen HTML, CSS, Underscore JS, UI, React og JavaScript. Erfaring innen koding som .Net 4.5 og .Net Core. Har også jobbet som Full stack utvikler i C#, Angular JS. Har også kjennskap til Bitbucket, Octopus, Azure, TFS og Adobe Xd. Lokasjon: Trondheim. Ledig asap

 

 

 

 

 

 

Kandidat 6- IT Prosjektleder

Lang erfaring innen ProArc og implementering av systemet. Har også utviklet web applikasjoner innen samarbeidsløsninger og dokumentstyring. Har hatt ansvar for dokumentkontroll i interne prosjekter, utarbeidelse av budsjett/ strategiplaner og hatt personal ansvar. Bakgrunn fra dokumentkontroll og ansvar for internt dokumentkontrollsystem, samt statusrapportering. Ledig asap

 

 

 

 

Kandidat 8- Full Stack Utvikler

Kandidat med 6 års erfaring og mangfoldig og utfordrende stillinger som programvare ingeniør. God kjennskap til Typescript og NodeJS, samt HTML 5, CSS3, SCSS og JQuery. Bred kunnskap innen mobile applikasjoner og utvikling innen Android rammeverk. Tekniske ferdigheter i JAVA, Angular, Spring Boot, Hibernate, MySQL, MongoDB, DOcker, GIT og Jenkins.

Lokasjon Bergen

 

 

 

Økonomi/ledelse

Kandidat 1- Innkjøper/ Logistikk

Strukturert innkjøp og logistikk kandidat som har erfaring fra ulike internasjonale konsern innen forbedring av verdikjede og prosjektstyring. Har en Master i Logistikk, og lang erfaring fra optimalisering av ERP systemer innen logistikk og innkjøp med bruk av LEAN. Jobbet med Axapta, Mammut, Visma, Primavera 6 og 3DCreate programvare. Ledig asap

 

 

Kandidat 3- Business Controller/ Financial Analyst

Kandidat med bred erfaring innen økonomi og finans, med hovedvekt på analysearbeid, ledelsesrapportering og forecasting. Bakgrunn som prosjektleder for optimalisering av regnskapsfunksjoner, og utarbeidelse av prosesser for fakturering og timeføring. Ledig asap.

 

 

 

 

 

Kandidat 5- Senior Analyst

Kandidat med lang erfaring innen verdipapirtransaksjoner, føringer av utbytter, avstemninger og skatterapportering. Superbruker på internkontroll system, og åpning av markeder og nye fond. Benyttet porteføljesystemet SimCorp Dimension, og MS løsninger som Reuters og SAP. Samt systemer som Advent APX, ISS Proxy Voting, Bloomberg, CTM Omgeo og Moxy.

Ledig asap

 

 

 

 

 

Kandidat 7- Prosjekt leder

Kandidaten har lang erfaring fra olje og gass industrien, som bla Rådgiver innen samsvar bistand og bakgrunnsjekk av forretnings motparter, og for estikk hjelpelinje.

Samt analyse ansvarlig for forhandlings team mot kunder. Jobbet som salgsansvarlig for gassavtaler med store beløp, og utvikling av salgskonsepter med utvikling av strategi. Har vært ansvarlig for reskontro og interhandel på tekniske løsninger, og fagansvarlig for en renteberegnings modul på opererte lisenser.

Ledig Jan 20.

Kandidat 2- Senior Prosjektleder

Lang erfaring fra evaluering og implementering av ERP systemer, og BI arbeid i Office 365. Har også jobbet med ulike komplekse finans og kalkulasjons modeller, og transaksjoner mellom ulike selskaper for skatteformål. Har jobbet som Senior analytiker i SAP, og erfaring fra SOX regnskapskrav. Har erfaring fra å dokumentere prosesser/ systemer som tilfredstiller SEC og USGAAP. Ledig asap   

Kandidat 4- Senior Analytiker

Siviløkonom med lang erfaring innen E&P og områder som økonomisk analyse, økonomisk planlegging og erfaring fra finansiell modellering/ verdiberegninger. Jobbet med konsesjonsrunder, reservoarmodellering og rundesøknader til OED.

Har også hatt Teamleder rolle og ansvaret for økonomisk analyse (due diligence).

 

 

 

 

Kandidat 6- SCM Manager

Har lang erfaring innen Supply Chain som leder, og spesialist innen stategi og forretnings utvikling. Spesialisert utdanning innen Logistikk og Procurement Management. Jobbet med kontrakts forhandlinger, kostnads besparelser, forretnings utvikling og strategi utvikling. Erfaring fra ERP, finans og WH systemer som IFS, SAP og Agresso. Samt Synergi, Easy Risk og generelle BI systemer.

Ledig asap

 

 

 

 

Kandidat 8- Managing Director

Har lang erfaring som daglig leder og som forretnings utvikler innen olje og gass, samt leder med personal ansvar for innkjøp, lager og logistikk. Samt kvalitets ansvarlig for revisjoner og kontaktperson ved ISO 9001. Ansvarlig for HR og IT system, og økonomiske resultater, godkjenning av strategiplaner og kvartals rapporter. Har også initiert og implementert IT Sikkerhetsmanual. Tidligere rolle som finans og operasjons leder, med deltaker i ledergruppen.

Ledig asap

Engineering/G&G

Kandidat 1- Senior Petrofysiker

Kandidat med over 15 års erfaring innen olje og gass industrien, og da spesielt fra skjellsand og karbonatreservoarer med Multimin og deterministiske tilnærminger. Ekspertise fra Data QC, LWD Logging program, SCAL, EOR, IOR og Geolog Software.

Har Master i Petroleum Engineering, og en Bachelor i Mining Engineering. Ledig på kort varsel

 

Kandidat 3- Sr. Petroleums Geolog

Kandidat har over 35 års erfaring fra internasjonal leting og utvikling, produksjon og boring. Har omfattende teknisk kompetanse som omfatter geovitenskap, seismisk tolkning og geologisk utvikling. Bakgrunn som Senior Rådgiver for levering av teknisk evaluering for lisensrunder på norsk sokkel. Samt stilling som Subsurface Team leder for stort utviklings prosjekt over en 5 års periode. Ledig asap

 

 

Kandidat 5- Senior Geolog

Har en PhD i Geologi- Sedimentologi. Har erfaring som Lead innen Petrofysikk og Geovitenskap for utvikling og implementering av strategier for geovitenskapelige data, tekniske applikasjoner og data management. Bidratt til prosesser for å sammenstille resultater fra geovitenskapelige studier for å analysere/ optimalisere reservoar evaluering og beregning av hydrokarbon.

Ledig etter avtale

 

 

 

Kandidat 7- Petroleums Eng.

Petroleums Ingeniør med relevant erfaring innen O&G industrien, både onshore og offshore. Pågående Master student innen Natural Gas Engineering, og avsluttende sommeren 2020.

Jobbet som Dry Gas Reservoir og god kjennskap til HAZOP og risiko analyser, samt gass operasjoner og prosjekt utvikling både onshore og offshore. Bakgrunn fra tunge oljebrønnoperasjoner som brønnintervensjon og steamflooding operasjoner.

Kandidat 2-System Engineer

Har lang erfaring innen Software implementering inkludert konfigurasjon og testing. Flere års erfaring innen PIMS system/ moduler og programmering basert på MS SQL og .Net applikasjoner. Samt bakgrunn fra QMS og 3D CAD administrasjon. Bakgrunn som HVAC Eng og jobbet med PDMS Design. Ledig Jan 2020

 

 

 

Kandidat 4- Senior Geofysiker

 

Kandidat med 15 års erfaring og innehar en PhD grad, og lang erfaring innen 2D og 3D, og strukturell/ stratigrafisk seismisk tolkning ved bruk av Petrel. Erfaren med mikroseismisk data analyse og tolkning. Statistiske analyser, RV beregning og integrasjon med geologi og ingeniørdata. Kompetanse innen OMNI, UNIX, Seismic-Unix, Linux samt MATLAB, C og FORTRAN.

Ledig etter avtale

 

 

Kandidat 6-  Marine Architect

Bakgrunn som Marine Arkitekt og Senior struktur ingeniør for rørleggende konstruksjonsskip, samt erfaring med T&I som koordinator/ ingeniør for fortøynings installasjoner. Erfaring fra samsvar mellom 3 part kontraktører og kunde, og selskapets forsikring og teknisk/ operasjonell sikkerhet. Ansvarlig for grensesnitt for struktur og kanal for HVAC underleverandør.

Kontaktpunkt og ansvarlig for marine konstruksjons operasjoner og transport.

 

 

Kandidat 8- QA/ QC Engineer

Har arbeidserfaring som inkluderer prosessrør, rørledninger, stigerør, umbilicals, subsea, strukturell, fabrikasjon og montering av kjerneprosjekter og sivil inspeksjon. Tidligere erfaring som sveiseinspektør og mekanisk ingeniør, samt som Prosjekt Kvalitets Ingeniør for rekonstruksjon av lagringstanker for drivstoff. Ansvarlig for NDT koordinering for fabrikasjon, vedlikehold og inspeksjon rapportering.

Kine Charlotte Buchanan

General manager
+47 94 79 99 36
kine.buchanan@mosaique.no

Vasbotnen 1
4313 Sandnes

(+47) 976 93 096

info@mosaique.no

Om oss

Mosaique Consulting tilbyr utleie av spesialister innenfor ledelse, økonomi, IT, geo-fag og ingeniørtjenester. Våre konsulenter har gode betingelser, noe som sikrer stabile og langsiktige ansettelsesforhold.

   

© 2018 Mosaique Consulting AS, All Rights Reserved.