#headhunting

Headhunting eller Executive Search benyttes vanligvis til lederstillinger eller nøkkelposisjoner hvor det kan være vanskelig å få kvalifiserte søkere gjennom en annonse. Mosaique påtar seg å etablere en kandidatmasse bestående av kvalifiserte, interesserte og rett motiverte kandidater. Gjennomføringen skjer ved at vi, basert på opplysninger fra vår oppdragsgiver og vårt nettverk, knytter direkte kontakt med et mindre antall mulige kandidater og diskuterer et jobbskifte med dem. Kandidatene presenteres, og sammen med oppdragsgiver foretar vi utvelgelsen. Utvelgelsen baseres både på tester og analyser samt strukturerte intervjuer.

#rekruttering

Generell rekruttering og annonserte oppdrag krever en omfattende prosess for å finne de best kvalifiserte kandidatene. Her gjennomfører vi et direkte søk i markedet, gjerne kombinert med annonser. Mosaique har et eget internettbasert system for å håndtere søkere. De aktuelle kandidatene blir valgt ut på bakgrunn av tester som gjennomføres allerede fra det tidspunkt de melder sin interesse.

Headhunting

GARANTI

“Mosaique Headhunting vil vederlagsfritt gjennomføre rekrutteringsprosjektet på nytt dersom kandidatens prestasjoner etter ansettelsen ikke samsvarer med oppdragsgivers forventninger, og arbeidsgiver av denne grunn terminerer ansettelsesforholdet i prøveperioden.

#seleksjon

Medarbeiderne i Mosaique er sertifisert til bruk av testverktøy fra Cut-e. Dette gir oss adgang til en rekke moduler og muliggjør en grundig avstemming opp mot en forhåndsdefinert profil. Utvelgelsen blir objektiv og basert på sammenlignbare testresultater. På denne måten sikrer vi at vi finner de best kvalifiserte kandidatene i forhold til ønsket profil. Vi i Mosaique Headhunting kan også gjennomføre test og utvelgelse blant kandidater som våre kunder har identifisert og hatt inne til intervjuer.

Headhunting

Våre kandidater gjennomgår strukturerte intervjuer, praktisk eller teoretisk oppgaveløsning, evnetesting og kartlegging av personlighet relatert til lederstil, salgsevner, resultatorientering osv. Våre evnetester er tilpasset en rekke faglige disipliner så som prosjektledere og ledere, IT-stillinger, ingeniøryrker, konsulenter, selgere samt bank/finans.

Mosaique tilbyr også tjenester innen Consulting og Freelance. Les mer om Consulting her og om Freelance her

Kontakt oss: