Hva bør du få med i CV eller søknad

Vi i Mosaique gir deg våre beste tips for hva du bør få med i en CV eller søknad. Når man setter i gang arbeidet med et søknadsbrev eller en CV er det noen momenter som er viktigere å fokusere på enn andre. Vi har samlet sammen seks enkle tips til hva som bør være med når du skriver CV eller søknad, eller begge. 

“Ofte glemmer vi viktige ting fordi de er selvsagte for oss selv.”

1. Ledererfaring
Har du, eller har du hatt, erfaring fra å lede andre eller lære opp andre må dette komme frem sammen med hvor mange det dreier seg om.

2. Personalansvar
Har du hatt personalansvar for en eller flere personer i noen av dine tidligere roller, ta med hvor mange personer det dreide seg om, og evt. hvor mange lokasjoner disse holdt til på. Husk at det er forskjell på personalledelse og fagledelse. Personalansvar betyr at det er du som har medarbeidersamtalene og at du diskuterer betingelser med den enkelte. Du har også som regel myndighet til å ansette og si opp medarbeidere.

3. Prosjektlederansvar
Har du hatt prosjektlederansvar må du få frem størrelse og kompleksitet i prosjektet. Enten i form av antall prosjektdeltagere, mannetimer, budsjett, antall lokasjoner eller avdelinger som var berørt etc.

Hva bør du få med i CV eller søknad

4. Økonomisk ansvar
Med lederansvar følger også økonomisk ansvar eller budsjettansvar. Få frem størrelsen på budsjettet. Har du hatt ansvar for å skaffe pengene eller for å bruke dem, eller har du satt opp regnearket? Hadde du selv ansvaret for utarbeidelsen av budsjettet eller fikk du det servert.

5. Faglig ekspertise
Hvilke fagområder eller disipliner behersker du? Hvilke verktøy er du fortrolig med? Dette gjelder i forhold til ingeniøryrker, økonomi, ledelse og IT. Ta også med de PC-verktøy som du behersker utover den vanlige Office-pakken. Har du relevante sertifiseringer innenfor verktøy eller metoder, ta med disse. Har du deltatt i mange større prosjekt, lag en egen oversikt over dette med kort beskrivelse av prosjektet samt din rolle. 

6. Markedserfaring
Viktig erfaring å få frem fra markedsrelaterte stillinger er selvfølgelig hvilke markeder man er kjent med, men også hvilke nivåer i selskapene man jobber inn mot. Det er også viktig å få frem om du er operativ eller ikke, om det er bedriftsmarkedet eller forbrukermarkedet man har jobbet med, om du jobber med kapitalvarer eller volumsalg etc. Annen viktig informasjon å få frem er om du møter resultatkravene, og om du kan dokumentere dette er det veldig bra. Størrelsen på budsjetter, antall kunder og gjerne eksempler på kunder er veldig klargjørende. 

Ønsker du å vite mer om hva en god CV bør inneholde? Vi har skrevet et innlegg om Mosaiques råd for en god CV. Sjekk det ut i linken!

#Rekruttering

Generell rekruttering og annonserte oppdrag krever en omfattende prosess for å finne de best kvalifiserte kandidatene. Her gjennomfører vi et direkte søk i markedet, gjerne kombinert med annonser. Mosaique har et eget internettbasert system for å håndtere søkere. De aktuelle kandidatene blir valgt ut på bakgrunn av tester som gjennomføres allerede fra det tidspunkt de melder sin interesse.

Kontakt oss i dag, om du vil vite mer om hvordan vi kan bistå deg! Mosaique tilbyr tjenester innen Headhunting, Executive Search, rekruttering og utleie av konsulenter til alle typer stillinger. 

Kontakt oss: