Mosaiques råd for en god CV

Vi i Mosaique har samlet våre syv beste tips for å lage en god CV. En CV skal først og fremst gi informasjon om kvalifikasjonene dine og om kompetansen din, men en CV er så mye mer enn det. Derfor har vi tatt en prat med våre rekrutterere om hva de ser etter i en god CV. Hva som kjennetegner en CV som skiller seg ut, og hva du kan gjøre helt konkret for å forbedre din CV i dag.

1. Konsentrer deg om det viktigste
En god CV skal være kort. Den bør ikke være på mer enn tre sider. Husk å ta med personalia! Utdannelse og nøkkelkvalifikasjoner må komme tidlig! Av og til kan det være vanskelig å få et helt livs yrkeserfaring inn på noen få sider. Lag da heller en mer detaljert oversikt i et eget dokument. Dersom du har begrenset yrkeserfaring, beskriv utdannelsen og fagkretsen din først. Ta med eventuell arbeidspraksis under utdannelsen som en del av yrkeserfaringen. Dersom språkkunnskapene er viktige for stillingen du søker, bør du ha med språkkunnskapene dine.

2. Fatt deg i korthet. Vær tydelig.
Bruk korte setninger. Konsentrer deg om relevante aspekter innenfor din utdanning og yrkeserfaring. Forklar alle avbrekk i studier og yrkesliv. Husk å ta med to-tre linjer om hver arbeidsgiver: Hva de leverer og til hvem. Det er ikke sikkert at den som leser CVen kjenner alle de bedriftene du har jobbet hos, og ser relevansen i forhold til den aktuelle stillingen.

3. Tilpass din CV til stillingen du søker på
Kontroller at din CV passer til den profilen som arbeidsgiveren er ute etter før du sender den. Fremhev dine sterke sider i forbindelse med særskilte krav som den potensielle arbeidsgiveren er ute etter. Ikke pynt CVen din kunstig opp. Dette kan fort bli pinlig under et eventuelt jobbintervju.

Mosaiques råd for en god CV

4. Vær omhyggelig med utarbeidelsen av din CV
Beskriv ferdigheter, kvalifikasjoner og kompetanse på en klar og logisk måte, slik at dine sterke sider i forhold til stillingen fremgår tydelig. Dersom du skal skrive ut CVen, bruk hvitt papir. Dersom du bruker Euro-standarden beholder du foreslått font/bokstavtype og layout.

5. Bilde eller ikke bilde
Det har blitt mer og mer vanlig å ha et bilde på CVen. Strengt tatt er det ikke nødvendig, men har man et bilde på Facebook eller LinkedIn er det like greit å ha det med på CVen også. MEN, for all del, ikke bruk ferie- eller fritidsbilder! Et smilende portrettfoto eller et godt passfoto av nyere dato er å foretrekke. 

6. Sjekk lesbarhet og rettskriving
Gå gjennom CVen etter at du har fylt den ut. Vær pinlig oppmerksom på detaljer som staving og korrekt tegnsetting. Forsikre deg om at den er presentert tydelig og logisk. Få noen andre til å gå gjennom din CV, slik at du får bekreftet at innholdet er tydelig og lettfattelig. 

7. Sluttsjekk
En effektiv måte å sjekke kvaliteten på CVen på er å holde den opp foran en venn i 7 sekunder. I løpet av den tiden skal vedkommende ha fått med seg det viktigste: Navn, alder, sivil status og barn, utdannelse og de nøkkelkvalifikasjonene og motivasjonen som gjør at han/hun har lyst til å finne ut mer og booker møte. DET er en god CV!

Ønsker du å vite mer om hvilke elementer du bør prioritere å få med i en CV eller søknad? Vi har skrevet et innlegg om hva du bør få med i CV eller søknad. Sjekk det ut i linken!

#Rekruttering

Generell rekruttering og annonserte oppdrag krever en omfattende prosess for å finne de best kvalifiserte kandidatene. Her gjennomfører vi et direkte søk i markedet, gjerne kombinert med annonser. Mosaique har et eget internettbasert system for å håndtere søkere. De aktuelle kandidatene blir valgt ut på bakgrunn av tester som gjennomføres allerede fra det tidspunkt de melder sin interesse.

Kontakt oss i dag, om du vil vite mer om hvordan vi kan bistå deg! Mosaique tilbyr tjenester innen Headhunting, Executive Search, rekruttering og utleie av konsulenter til alle typer stillinger. 

Kontakt oss: