logo

Kontakt informasjon

Konsulent:Siri Kristin Karlsen
Telefon:97 08 20 59
E-post:skk@mosaique.no
Referansenr.:530251

Søk på stillingen / Apply now
Er din CV så bra den kan bli? Se over våre tips på hvordan CV'en din kan bli bedre.
Bouvet Oslo

Vil du være med å videreutvikle vårt rådgivende arkitekturmiljø?

Avdelingsleder

Litt om oss

Bouvet er et helnorsk selskap som skal være det mest troverdige konsulentselskapet med de mest fornøyde medarbeiderne og kundene. Vi skal maksimere effekter i krysningspunktet mellom moderne teknologi og digital kommunikasjon gjennom rådgivning, utvikling og design

Kvaliteten vi leverer kommer som en følge av faglig styrke, nærhet til kundene, vår kultur og vår lidenskap. Derfor har vi også et bevisst forhold til faglig utvikling, som kommer i mange former. Vi har fagkvelder, egne skoler for f.eks prosjektledelse, arkitekter og systemutviklere samt deltakelse på eksterne konferanser, og internkonferanser.

Råd og Prosjekt:

Bouvet Øst er organisert i områder på mellom 60-120 ansatte. Området Råd og Prosjekt er Bouvet sitt rådgivingsmiljø rettet mot våre kunders forretning. Våre mer enn 90 rådgivere, prosjektledere og testledere er faglige spydspisser med solid erfaring innen sine fag og sine kunders bransje. De bidrar til å utvikle våre kunder og vårt nettverk slik at vårt engasjement vokser.

Området er delt inn i 6 avdelinger, og som ny leder for en av disse vil du inngå i vår ledergruppe og lede en av våre rådgiveravdelinger.

Arbeidsoppgaver

Som avdelingsleder i Bouvet har du stor grad av frihet, ansvar og myndighet til å utvikle egen avdeling. I et selskap nærmest fritt for hierarkier og spisse albuer vil du oppleve å hele tiden jobbe i fartsretningen og bidra til å bygge selskapet og skape nye muligheter. Dette er ingen tradisjonell mellomlederstilling, her får du være med på både strategi og forretningsprosesser, med reell mulighet til å påvirke og samtidig delta i den operative virksomheten. Dette gjør rollen både utfordrende og interessant.

Du vil få myndighet og stå ansvarlig for de valg og prioriteringer du tar, samtidig som du har et fellesskap du kan lene deg på, og som vil hjelpe deg fremover. Ikke minst vil du være en viktig deltaker i vår ledergruppe som skal utvikle området vårt videre. Bouvet er opptatt av vår kultur og våre verdier. Vi baserer vår ledelse på et sett lederprinsipper:

 • Tett på – vi bryr oss
 • Mangfold – bidra til å tiltrekke oss de beste talentene
 • Felleskap – vi-følelsen
 • Langsiktighet – små og store dilemmaer må håndteres
 • Mulighetsorientert – sulten på utvikling

Som avdelingsleder er du ansvarlig for rekrutteringen, personalledelse, faglig ledelse, salg og utarbeidelse av tilbud og presentasjoner. Du skal sette retning og utvikle et fagmiljø som bygger videre på Bouvets kultur og felles målsetning. I tillegg til dette vil du få mulighet til å ha både kundeansvar og leveranseansvar hos flere av Bouvets kunder.

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som ønsker å bygge avdelingen videre sammen med vår ledergruppe, våre konsulenter, resten av området og Bouvet. Du motiveres av å være leder, og har samtidig kompetansen til å lede og videreutvikle faglig sterke konsulenter. Du evner å formidle betydningen av arkitektur internt i selskapet og hos kunder. I tillegg ønsker du å aktivt bidra i ledergruppen for området.

Du har gjerne erfaring fra konsulentvirksomhet og har et solid nettverk innen relevante sektorer og innen fagområdet. Ved å kombinere forretningsforståelse, lederskap og fagkompetanse kan du skape og vedlikeholde gode kunderelasjoner.

Du er glad i mennesker og motiveres av å bidra til at medarbeidere og kolleger utvikler seg og lykkes. Bouvet er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn eller kulturell bakgrunn.

Vi tilbyr

 • Et selskap genuint opptatt av at vi alle sammen skal dra i samme retning
 • Rause, hjelpsomme og kunnskapsrike kollegaer
 • En unik kultur med stort rom for omtenksomhet og kreativitet
 • En tro på at den riktige måten å vinne på er å oppnå gode resultater sammen
 • Spennende oppgaver hvor du er med på å realisere viktige og samfunnsnyttige løsninger
 • En arbeidsplass hvor du kan være deg selv og fokusere på å gjøre en god jobb
 • Faglige utfordringer og muligheter
 • Konkurransedyktige betingelser med attraktiv overskuddsdeling
 • Flotte nye lokaler på Majorstua i Oslo
 • Gode kolleger som ønsker å bidra til at du skal bli den absolutt beste utgaven av deg selv
 • Et lederskap som jobber tett sammen og som hjelper hverandre

Hos oss vil du få de rammebetingelsene du trenger for å lykkes som leder!

Synes du dette høres spennende ut? Send oss din søknad og CV, eller ta kontakt med Siri Kristin Karlsen på telefon 970 82 059/e-post skk@mosaique.no,

GENERELL HENVENDELSE

Vi mottar gjerne generelle henvendelser for registrering i vår database. Kandidater vil bli kontaktet dersom vi får oppdrag hvor de er aktuelle. Fyll inn skjeamet med best mulige søkeord og last opp CVen, så blir det lettere for å oss å matche deg til det riktige oppdraget. 

Legg inn CV