logo

Kontakt informasjon

Konsulent:Bjørn Madsen
Telefon:92 80 58 68
E-post:bjorn.madsen@mosaique.no
Referansenr.:500887

Søk på stillingen / Apply now
Er din CV så bra den kan bli? Se over våre tips på hvordan CV'en din kan bli bedre.
NorSea AS

Internasjonale logistikkløsninger

It-sjef

Norsea AS

NorSea er en komplett leverandør av havne-, base- og logistikkløsninger til kunder både i olje- og gassindustrien, havbruksnæringen, offshore vindindustri og øvrig maritim industri. Gruppen opererer i dag ni baser og havneanlegg langs kysten av Norge,samt baser i Danmark og UK. NorSea er en betydelig eier av eiendom og base-/ havneinfrastruktur, i hovedsak på de lokasjoner der man har operative baseselskaper. De senere årene har NorSea bygget opp aktivitet og tjenester innenfor nye forretningsområder, hhv innenfor det sterkt økende vindmarkedet offshore, tekniske-/maritime tjenester, digitale løsninger og logistikktjenester for Forsvaret NorSea konsernet hadde i 2018 en omsetning på rundt 2,2 milliarder kroner og rundt 900 ansatte. NorSea ereid 75% av Wilh. Wilhelmsen og er således en integrert del av et stort verdensomspennende nettverk innenfor maritim industri.

Spennende utfordringer i et internasjonalt selskap

Stillingen har ansvar for IT funksjonen i Norsea - herunder infrastruktur, applikasjoner (drift og utvikling), security og support. Rollen har som ansvarsområde å være et sentralt bindeledd mellom IT-funksjonen og operasjonen. Rollen har ansvar for å følge opp utviklingsprosjekter i tråd med forretningsbehovene.

Arbeidsoppgaver

 • Sentralt bindeledd mellom IT og operasjonen
 • Sikre at konsernets IT Infrastruktur dekker forretningslinjenes behov
 • felles support apparat for mottak av hendelser og oppfølgning av at disse løses sentralt, eller delegeres til lokal support i respektive selskap
 • kontrakt og relasjoner til leverandører, budsjett og belastning av kostnader
 • Sikre den digitale infrastrukturen mot angrep og uønsket tilgang
 • Applikasjonsansvar og ivareta relasjoner i grensesnitt med driften og produkteiere – for å sikre at tekniske system/løsninger dekker både nåværende og fremtidige behov 
 • Utarbeide behovsanalyser og forestår anbudsforespørsler på nye løsninger
 • Følge opp utviklings- og leveranseprosjekt

Ønskede kvalifikasjoner

Høyere utdanning på master- eller Sivilingeniør nivå, med retning informatikk eller lignende. Lang, relevant arbeidserfaring kan kompensere noe for manglende utdannelse. Minimum 5 års relevant erfaring

Kompetanse og erfaring innen:

 • God kjennskap til relevante IT/IS rammeverk for tjenesteytelse (eksempelvis ITIL)
 • Erfaring fra IT ledelse og utviklingsprosjekt
 • Bred praktisk erfaring fra IT infrastruktur og teknisk support

Personlige egenskaper

 • Strukturert og løsningsorientert
 • Struktur, prioritering og forretningsmessig forståelse
 • Evne til å håndtere endringer og uforutsette hendelser
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne
 • Infrastrukturorganisering
 • Tjenesteytelse

Vi tilbyr

 • Konkurransedyktig lønn
 • Gode pensjons og forsikringsordninger
 • Varierte, gode sosiale arrangement
 • Tilgang til firmahytter

Synes du dette høres spennende ut? Ta kontakt med Bjørn Madsen, på telefon 928 05 868, eller send mail til

bjorn.madsen@mosaique.no, for ytterligere informasjon.

For mer informasjon om Norsea sjekk 

GENERELL HENVENDELSE

Vi mottar gjerne generelle henvendelser for registrering i vår database. Kandidater vil bli kontaktet dersom vi får oppdrag hvor de er aktuelle. Fyll inn skjeamet med best mulige søkeord og last opp CVen, så blir det lettere for å oss å matche deg til det riktige oppdraget. 

Legg inn CV