En klok investering: Respekt - Samarbeid - Kvalitet

Utvalgte stillinger

Financial Systems Analysts
Is Technical Business Processes or Financial Systems your strength, or both? Do you see yourself as part of a dynamic internati..
SAP FI/CO Consultant
Kverneland Group is a leading international company developing, producing and distributing agricultural machinery and services...
Virksomhetsarkitekt / IT Prosjektleder
Bouvet har i dag oppdrag for en rekke av de største aktørene innenfor norsk næringsliv, og mange av disse ledes fra Bouvet R..
Leveranseutvikler
Som en del av vårt leveranse- og integrasjonsutviklingsteam skal du være med å gjøre leveranser til våre kunder. Du vil ar..
SAP PP Consultant
Kverneland Group is a leading international company developing, producing and distributing agricultural machinery and services...
Softwareutvikler
Hos Wellit opplever vi enorm vekst, både i Norge og i resten av verden. Samtidig har vi satt oss et hårete mål: Vår softwar..

#mangfold

Vi er en sammensatt gjeng med unike personer i Mosaique – vi har ulik bakgrunn, kompetanse, alder, kjønn, etnisitet, livssyn og holdninger. I vårt arbeid med å forstå bedrifters og menneskers behov er dette svært nyttig. Ofte handler det om å se forbi førsteinntrykket og se mennesket bak.

For oss handler mangfold om å være bevisst hele bredden av ressurser i befolkningen og legge vekt på en tjenesteproduksjon som speiler behovene ute i samfunnet. Det kan være verdt å tenke over at dersom kundegruppen er sammensatt, vil det også være behov for mangfold i tjenestetilbudet. Arbeidslivet er like mangfoldig som hverdagen, og vi ser ulike sider ved roller og kandidater alt etter hvilken side vi ser fra, så mangfoldet betyr noe!

Vi ønsker å møte variasjonen, forskjellene og dynamikken med nysgjerrighet og respekt!

Våre kandidater sier:

CGJung

Han hadde det gøy.

Karl Jung

Inventor

Broker-Lisa-Smith

I am a hero.

Lisa Smith

Relations Manager

emily-watson-9542131-1-402

Hey man! Lipsum etc og masse tekst om denne kandidaten... Hei og hå.

Her kan vi skrive et par linjer og tre.

Emily Watson

CEO, Watson Inc.

Stavanger

Oslo

Ønsker du at vi tar kontakt?