#vitrenger100

Vil du jobbe med fremtidens energiløsninger?

Vi opplever stor etterspørsel etter digitaliseringskompetanse fra våre kunder og er på jakt etter 100 utviklere, konsulenter og prosjektledere for fast ansettelse hos våre kunder eller hos oss. 

Digitalisering er blitt høyst aktuelt både gjennom de siste års teknologiske utvikling og gjennom den pandemien vi er midt oppi. Oppdragene er først og fremst relatert til prosjekt innenfor fornybar energi og prosjekt for å gjøre fossil energi grønnere og mer lønnsom.

Vil du være med å gjøre en forskjell? Se stillinger i lenken under, eller ta kontakt med Bjørn Madsen på telefon 928 05 868 eller Cecilie Kleppe på telefon 412 43 220 for mer informasjon. 

Bjørn Madsen

Bjørn Madsen

Partner & Headhunter

Telefon: +47 928 05 868
E-post: bjorn.madsen@mosaique.no

Cecilie Kleppe

Cecilie Kleppe

Partner & Headhunter

Telefon: +47 412 43 220
E-post: cecilie.kleppe@mosaique.no

Bjørn Madsen

Bjørn Madsen

Partner & Headhunter

Telefon: +47 928 05 868
E-post: bjorn.madsen@mosaique.no

Cecilie Kleppe

Cecilie Kleppe

Partner & Headhunter

Telefon: +47 412 43 220
E-post: cecilie.kleppe@mosaique.no