Skip to content

Vi trenger 100

Vil du jobbe med fremtidens energiløsninger?

Vi opplever stor etterspørsel etter digitaliseringskompetanse fra våre kunder og er på jakt etter 100 utviklere, konsulenter og prosjektledere for fast ansettelse hos våre kunder eller hos oss.

Digitalisering er blitt høyst aktuelt både gjennom de siste års teknologiske utvikling og gjennom den pandemien vi er midt oppi. Oppdragene er først og fremst relatert til prosjekt innenfor fornybar energi og prosjekt for å gjøre fossil energi grønnere og mer lønnsom.

Vil du være med å gjøre en forskjell?

Se stillinger i lenken under, eller ta kontakt med Bjørn Madsen på telefon 928 05 868 eller Cecilie Kleppe på telefon 412 43 220 for mer informasjon.

Spesialfelt: Partner & Headhunter

Agent Bjørn Madsen

Spesialfelt:
Partner & Headhunter
Spesialfelt: Partner & Headhunter

Agent Cecilie Kleppe

Spesialfelt:
Partner & Headhunter