Tjenester

Testing og evaluering av testresultatene

Mosaique gjennomfører kun personlighetstest, samt gjennomgang av resultatene med kandidaten. Oppdragsgiver får en kortfattet rapport basert på kombinasjonen av testresultat og vår gjennomgang med kandidaten.

Tjenesten er ment å skulle sikre at kandidater man kjenner godt gjennomgår et minimum av kvalitetskontroll og evaluering fra tredjepart før ansettelse finner sted.

Dette inkluderer

 • utarbeidelse av ønsket kandidatprofil
 • personlighetstest
 • gjennomgang av resultater med kandidaten
 • kortfattet rapport

Pris: NOK 7.500 pr. kandidat

Testing, evaluering og referansekontroll

For å få bedre utnyttelse av testresultatene kan det være nyttig å la disse, sammen med en gjennomgang med kandidaten og oppdragsgiver danne grunnlaget for en grundig referansekontroll for å avklare usikkerheter knyttet til både testresultatene og vårt generelle inntrykk. Våre rådgivere vil da planlegge og gjennomføre tre referansekontroller, samt utarbeide en fyldigere rapport basert på både testresultat, gjennomgang og tilbakemeldinger fra referanser. Vi vil også ha et innledende møte hvor kandidaten presenterer seg og hvorfor de er interessert i den aktuelle stillingen.

Dette inkluderer

 • utarbeidelse av ønsket kandidatprofil
 • innledende samtale med kandidaten
 • personlighetstest
 • inntil to evnetester
 • gjennomgang av resultater med kandidaten
 • tre til fem referansekontroller
 • fyldig kandidatrapport

Pris: NOK 12.500 pr. Kandidat

Full Assessment tjeneste

Dette innebærer at vi sammen med oppdragsgiver utarbeider skriftlige, og eller muntlige, oppgaver til kandidaten, gjennomfører det nødvendige antall relevante tester, samt følger opp gjennom både første intervju og andre intervju og presentasjon av oppgavene. Vi gjennomfører referansekontroll og kontrollerer grundig den informasjon vi har fått og kandidatens egenskaper som har kommet frem gjennom prosessen

Dette inkluderer

 • utarbeidelse av ønsket kandidatprofil
 • utarbeidelse av oppgaver til kandidaten
 • innledende samtale med kandidaten
 • personlighetstest
 • relevante evnetester (2-5)
 • gjennomgang av alle resultatene med kandidaten
 • gjennomgang av resultater og planlegging av dybdeintervju sammen med oppdragsgiver
 • gjennomgang av oppgaver sammen med kandidat og oppdragsgiver
 • dybdeintervju
 • oppsummering og planlegging av referansekontroller sammen med oppdragsgiver
 • tre referansekontroller
 • fyldig kandidatrapport

For alle tjenestene vil vi koordinere aktivitetene samt stille møterom og fasiliteter til rådighet slik at kandidatene ikke treffer andre ansatte hos oppdragsgiver.

Pris: NOK 25.000 pr. kandidat

Kontaktskjema

Har du spørsmål eller ønsker å komme i kontakt med oss? Benytt deg av skjema under så tar vi kontakt snarest.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.