SEARCHING
HEADHUNTING
RECRUITING
EXECUTIVE
SELECTION
I snart 25 år har vi rekruttert de beste lederne og fagspesialistene til næringslivet i Rogaland.

Energi sektor. It-sektor. Finanssektor.
Vi kjenner miljøene. Vi kjenner folkene.
Hvem leter du etter?

Vi kjemper

skal jobbe smartere

for at våre kunder

Headhunting

Headhunting består av et omfattende søk med et begrenset omfang av kandidater. Via våre nettverk og våre databaser identifiserer vi de kandidatene som er godt kvalifisert for rollen. Gjennom en uforpliktende prat om et karrierebytte velger vi dem som vi tror vil være best egnet og presenterer disse for oppdragsgiver.

Sammen med oppdragsgiver gjennomfører vi analyser, tester og intervjuer før vi gir våranbefaling.

Vi gir oss ikke før vi har funnet en kandidat som er kvalifisert, interessert og riktig motivert for ditt oppdrag.

Rekruttering

Rekruttering handler om  håndtering av et større antall kandidater til ulike stillinger. Disse er ofte aktive jobbsøkere, men også kandidater som vi kontakter direkte.

Det er viktig at oppdragsgivere forstår forskjellen mellom headhunting og rekruttering før de samarbeider med en tredjepart for å ta på seg søkeprosessen etter ledige roller. Innenfor rekruttering jobber vi ofte på flere prosjekt isamtidig. Gjennom vårt arbeid bygger vi relasjoner med både aktive og passive jobbsøkere. Ofte opptrer vi nærmest som kandidatens jobbagent.

God kontakt med en portefølje av jobbsøkere gjør at vi kan foreslå, og anbefale stillinger som kan være spennende for dem. Dette gjør at vi kan komme raskt i mål med et rekrutteringsoppdrag.

Vår prosess

Gjennom direkte søk i markedet, stillingsannonser og bruk av vårt omfattende nettverk finner vi de best kvalifiserte kandidatene. Vårt oppdrag er å sikre at rekrutteringsprosessen gjennomføres effektivt og med høy kvalitet for vår oppdragsgiver. Vi bistår hele denne prosessen fra start til mål.

Skreddersøm
For å finne de riktige kandidatene  jobber vi systematisk og metodisk i rekrutteringsarbeidet. Siden ikke alle har behov for samme hjelp, skreddersyr vi prosessen basert på kundens ønsker og behov. Våre rådgivere er sertifisert på Cut-e evne- og personlighetstester.

Treffsikkert til tusen
Testverktøyene er nøye utvalgt, og modulene tilpasses hvert enkelt oppdrag og en forhåndsdefinert profil. Ved å benytte evne-, ferdighets- og personlighetstester som del av rekrutteringsprosessen, sikrer vi en objektiv utvelgelse. Riktig bruk og tolkning av tester bidrar til en mer nøyaktig treffsikkerhet, og gir oss sammenlignbare testresultater.

Vi  står da igjen med de best kvalifiserte kandidatene i forhold til ønsket kompetanse ogprofil. Vi kan også gjennomføre tester og utvelgelse blant kandidater som våre oppdragsgivere har identifisert.

Les mer om vår prosess.

Garanti

Mosaique gjennomfører sine prosjekt etter spesifikke krav til kvalitet og resultat.

Skulle det vise seg at kandidatens prestasjoner etter ansettelsen ikke samsvarer med oppdragsgivers forventninger, og arbeidsgiver av denne grunn terminerer ansettelsesforholdet i prøveperioden, vil Mosaique vederlagsfritt gjennomføre rekrutteringsprosjektet på nytt.

Vår garanti – din trygghet!

Hunting high & low

Headhunting er en eksklusiv prosess. Når vi “headhunter”, identifiserer og henvender vi oss kun til aktuelle kandidater til sentrale posisjoner.

En executive recruiter/hodejeger er en person eller et selskap engasjert for å rekruttere talent til en åpen rolle. Hodejegere betales løpende på samme måte som jurister og konsulenter, men gjerne med en siste andel ved inngåelse av avtale med en kandidat.

Et standard honorar er ofte en prosentandel av den forhandlede førsteårslønnen i et tilbudsbrev (inkludert eventuelle bonuser og sign-on fee), betalt av oppdragsgiveren når avtalen med kandidaten inngås.

Les mer om vår prosess - og se tips fra våre rådgivere