Hunting High & Low

I motsetning til rekruttering, som gjelder flere samtidige ansettelser, er headhunting en mer eksklusiv prosess. Når vi “headhunter”, identifiserer og henvender vi oss til aktuelle kandidater til sentrale posisjoner.

En executive recruiter/hodejeger er en person eller et selskap engasjert for å rekruttere talent til en åpen rolle. Hodejegere betales løpende på samme måte som jurister og konsulenter.

Et standard honorar er ofte en prosentandel av den forhandlede førsteårslønnen i et tilbudsbrev (inkludert eventuelle bonuser og sign-on fee), ofte med en siste andel ved inngåelse av avtale med en kandidat.

ROAR

Tips fra Thomas

Tenk på jobbhistorien din. Hva tar du med deg av erfaringer og kompetanse?

- Tenk på jobbhistorien din. Hva tar du med deg av erfaringer og kompetanse?Din karrieremessige historikk gir klare indikasjoner på erfaring, kompetanse og hva du er i stand til å oppnå. Den sier også noe om din utvikling, tilpasningsevne, hvilke ansvarsområder du har hatt og hvilke resultater du har bidratt til. Den kan også gi en pekepinn på hvordan du fungerer i et team.

Når du reflekterer over din historie, er det også viktig å tenke over hvilke erfaringer og kompetanse du tar med deg over til din nye arbeidsgiver. Er det visse spesifikke ferdigheter du har opparbeidet deg som er særlig relevant for den nye jobben, kan dette øke din verdi hos potensielle arbeidsgivere.

Jobbhistorien - verdens vindu mot deg

Thomas